Välkommen till VisionL Kvalitetspartner
Ledningssystem, ISO 9001/14001, Arbetsmiljö
Internrevision, Projektledning, Elkonstruktion,
Utbildning, Lagrumsefterlevnad
 
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
samt innehar auktorisation av Elektriska nämnden.
Vi deltar även i teknisk kommitté SIS ISO 9001 som "Standard developer".

Vi erbjuder bred kompetens och lång erfarenhet inom våra olika expertområden! 

 

Vi sponsrar Aktiv Skola!