Tjänster

VisionL:s medarbetare utför en bredd av konsultuppdrag men erbjuder även en rad
paketerade tjänsteerbjudanden: 
VisionL Kompetens, Strukturtrappan, Internrevision, Samordningsansvar.

Strukturtrappan

Vill du bli ISO-certifierad? Vill du få bra ordning och struktur i ditt företag? Vi erbjuder uppbyggnad av ett ledningssystem som motsvarar ISO 9001, ISO 14001 och Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt två koncept:

Strukturtrappan distans: Certifiering sker efter ca 10 månader. Följande ingår: 1 dag uppstart inkl. utbildning, 1 dag internrevision, handlingsplaner efter externrevision, löpande avstämning via telefon/skype, obegränsad rådgivning, webbaserade utbildningar inom olika områden, nyhetsbrev, enkäter inom ex arbetsmiljöområdet, mallar och utkast till rutiner. Fast månadskostnad: 1500 kr/månad i 36 månader.

Strukturtrappan workshop: Certifiering sker efter ca 10 månader. Följande ingår: 10 stycken halvdagsträffar.  Träffarna består av utbildning, genomgångar, diskussioner och frågestund. Företaget får tillgång till webbaserade utbildningar inom olika områden, nyhetsbrev, enkäter inom ex arbetsmiljöområdet, mallar och utkast till rutiner. Mellan träffarna får företagen olika beting att genomföra. Möjlighet till rådgivning i anslutning till träffarna samt via telefon och mejl.  Fast månadskostnad: 3200 kr/månad i 10 månader.

Bli inspirerad av vårt välkomstbrev >>

VisionL Kompetens

Vi erbjuder en webbaserad plattform för lärande. Plattformen består av olika funktioner för lärande, informationsspridning, enkäter, tester och uppföljning. Exempel på användningsområden: e-baserat lärande, kompetenscertifikat, enkäter, kunskapstester, kursadministration. Vår sköter all administration vilket ger kostnadsbesparingar och tidsvinster. 

Exempel på olika användningsområden:
Strategisk kompetensutveckling >>
Enstaka aktivitet (e-learning/enkäter) >>
Enkätpaket Arbetsmiljö >>

Internrevision

Får ni önskad effekt av er internrevision? Ses internrevision som ett måste mer än en möjlighet? Internrevision är ett systematiskt och strukturerat sätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i ledning, styrning och kontroll av verksamheten. Genom att investera i internrevision ges ledningen en tydlig bild över hur väl rutiner och processer fungerar. Med vår specialistkompetens inom internrevision samt viktiga områden som t.ex. ledning, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet får ni en gedigen utvärdering av verksamheten. När vi genomför vår granskning, identifierar och prioriterar vi åtgärder som leder till snabbare måluppfyllelse och en effektivare verksamhet.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare

Är ni i behov av någon som kan samordna och driva frågor inom områdena kvalitet, miljö? Genom att ta in extern hjälp får ni en dedikerad resurs med spetskompetens samtidigt som den interna organisationen avlastas. Till ett lågt fast månadspris ingår en dedikerad person som bidrar med stöd och rådgivning samt ansvarar för årlig planering inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ta del av vårt produktblad >>

Konsulttjänster

Vi utför en rad olika konsulttjänster, exmpelvis:

Projektledning
Stöd till kvalitets- och miljöchefer
Patientsäkerhetsarbete
Elrevision och elentreprenadbesiktningar
Elkonstruktion
Utbildning